Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

loading

Miljöpolicy

CMPartner AB:s (Largestcompanies) mål är miljömedveten affärsverksamhet. I den företagsövergripande policyn ingår sedan länge att erbjuda goda och säkra arbetsplatser, skydda miljön samt spara energi och naturresurser.

Policyn utgör grunden för följande mål:

 • Att erbjuda en god och säker arbetsmiljö där det är säkerställt att personalen är rätt utbildad och att det finns lämplig säkerhets- och nödutrustning tillgänglig.
 • Att ta ansvar för miljön där vi verkar, agera omgående och ansvarsfullt vid incidenter eller förhållanden som kan utgöra en risk för hälsa, säkerhet eller miljö. Rapportera incidenter till myndigheter och informera berörda intressenter.
 • Att rutinmässigt följa upp och ta till sig lagar och andra krav företaget berörs av.

Uppnådda miljömål

 • Våra tryckta publikationer bär Nordiska rådets miljömärke Svanen.
 • Vårt tryckeri PunaMusta har PEFC-certifiering. PunaMusta har även tilldelats kvalitets- och miljöcertifikaten ISO 9001 och ISO 14001.
 • Digitalt arkiv för insamlad data är installerat.
 • Vi skickar nu även elektroniska fakturor.
 • Källsortering och återvinning på kontoret.
 • Returer och kvittenser via fax sparas digitalt istället för på papper.

Uppsatta miljömål

 • Minska pappersanvändandet.
 • Öka miljömedvetenheten bland medarbetarna.
 • Se till att våra leverantörer och samarbetspartner lever upp till våra miljökrav.

Kontakta miljöansvarig via e-post info@largestcompanies.se eller ring 08-566 229 00.